post

Mali ste už niekedy pocit, že Vašu vizitku príjemca najneskôr do 10 minút od prijatia vyhodí, alebo zapatroší? Že pred hodením do kabely ani nezistil, či ste mu skutočne dali Vašu vizitku? Neslušnosť? Neúcta? Nezáujem? Prebehne hlavou. Alebo len nevedomosť?

Predávanie vizitky

Predávanie, alebo vzájomná výmena vizitiek je neoddeliteľnou súčasťou obchodného procesu na všetkých úrovniach. Od malého živnostníka, po generálneho riaditeľa nadnárodnej firmy – vizitka je štandardom kontaktu.

Vizitku môžeme nazývať i navštívenka a je vyhotovená v súlade s grafickým dizajnom spoločnosti (podporuje firemnú identitu). Takéto spracovanie vizitky sa vráti vo forme jednoznačnej identifikovateľnosti a serióznosti firmy v očiach partnera.

Prvým predpokladom úspechu je mať vizitku pri sebe, a tiež ju mať pripravenú (nepokrčenú) ponúknuť partnerovi do pár sekúnd. Dlhotrvajúce hľadanie po aktovke, vreckách či po priehradkách v aute je neprípustné. Na ich uskladnenie existujú špeciálne obaly, ktoré ochránia vizitku od jej poškodenia. Samotné predanie vizitky spravidla nasleduje po pozdrave a vzájomnom podaní rúk.

Pravidlá predávania

  1. Hosť predáva vizitku ako prvý, hostiteľ ako druhý
  2. Spoločensky menej významná osoba predáva vizitku ako prvá, významnejšia osoba ako druhá

Ak prichádzame na stretnutie do firmy, ktorá má sekretariát, odovzdáme vizitku sekretárke a tá nás ohlási a oznámi nám či a kedy nás môžu prijať.

Prijímanie vizitky

Naopak, ak vizitku prijímate, nezabudnite ju prijať do čistých rúk, prehliadnuť si ju, prečítať a na dôkaz o zoznámení sa s ňou podotknúť pár slovo o adrese, logu alebo grafickej úprave. Dôležité je prečítať si meno partnera a v prípade cudzieho mena je tá správna chvíľa uistiť sa, že meno partnera (prípadne spoločnosti) správne vyslovujete.

Vizitka nie je leták, zadná strana je čistá

Mnoho ľudí si vizitku mýli s letákom, na ktorom chcú spropagovať všetky svoje produkty či služby. Pri obchodných rokovaniach sa spravidla považuje za neúctivé ponúkať spomínanú formu letáku miesto vizitky.
Mali niekedy už niekedy pocit, že Vašu vizitku príjemca najneskôr do 10 minút od prijatia vyhodí, alebo zapatroší? Že pred hodením do kabely ani nezistil, či ste mu skutočne dali Vašu vizitku? Neslušnosť? Neúcta? Nezáujem? Prebehne hlavou. Alebo len nevedomosť?