Cardea
Riešenia pre malé a stredné spoločnosti

Pre menšie firmy je dôležité mať plnohodnotného partnera, ktorý poskytne všetky služby pod jednou strechou. Či sa jedná o služby súvisiace s webovou prezentáciou, nasadením a prevádzkou informačného systému, tvorbou grafickej identity alebo služby vývoja na mieru - UNITION všetky tieto služby ponúka a zaručí hladkú spoluprácu medzi jednotlivými špecialistami, ktorí sa na požiadavkách zákazníka podieľajú.

Moderný web alebo informačný systém

Našim zákazníkom ponúkame na výber moderné riešenia postavené buď na platforme Wordpress (s možnosťou definovania vlastných rozšírení) alebo použitie nami vyvíjaného IS Cofis©, ktorý ponúka mnoho modulov, z ktorých je možné vyskladať plnohodnotný informačný systém.

Grafické služby

V UNITION poskytujeme práce profesionálneho grafika, ktoré tak dotvárajú ucelené portfólio IT služieb našej spoločnosti. Tvorba grafickej identity pre spoločnosti, grafických tlačovín, či webovej grafiky predstavujú časť služieb, ktoré ponúkame.

Spokojní klienti