Cardea
Manažment a riadenie IT projektov

V rámci tohto prístupu zabezpečujeme riadenie projektov na vysokej profesionálnej úrovni tak, že kombinujeme dôraz na dosahovanie výsledkov, efektivitu a kvalitu s plnením požiadaviek a priorít zákazníkov. Zmyslom a cieľom práce projektového manažéra je viesť projekt tak, aby bol odovzdaný v zadanej kvalite, kvantite, termíne a rozpočte.

Projektové riadenie v spoločnosti vykonávajú špecializovaní a skúsení projektoví manažéri, ktorí disponujú uznávanými certifikáciami ITIL 4, Management of Risk, Internal auditor.

Spokojní klienti