post

Pre Veterinárnu ambulanciu sme vytvorili grafický návrh komunikácie so zákazníkom. Efektný dizajn rešpektujúci doterajší štýl spoločnosti. Súčasťou realizácie bola aj optimalizácia a zjednodušenie podávania informácií. Návrh bol jednoducho a jasne odkomunikovaný vďaka vizualizáciam, ktoré sú u nás štandardom.